Thema: communicatie

Communiceren betekent bedoeld of onbedoeld, bewust of onbewust, een boodschap overbrengen op iemand anders. Deze boodschap bevat informatie die bestaat uit gedachten, gevoelens en gedrag. Dus eigenlijk communiceert u altijd, ook als u niets zegt. Uit onderzoek blijkt dat 60% van onze communicatie bestaat uit non-verbale communicatie. Dat is communicatie zonder woorden, oftewel lichaamstaal. Zowel in ons privé leven als op de werkvloer heeft deze vorm van communiceren een enorme impact op andere mensen. 

Bij paarden onderling is die impact nog groter. Duidelijke communicatie en het goed begrijpen van met name lichaamstaal is voor hen van levensbelang. Dit zorgt ervoor dat paarden als geen ander onze onuitgesproken gedachten, gevoelens en gedrag weten terug te spiegelen. Juist doordat zij voorbijgaan aan het gesproken woord vormen zij een prachtige spiegel. Ze zeggen wel eens dat paarden niet kunnen liegen. Door met de paarden te oefenen wordt u:

 • beter bewust van uw eigen lichaamstaal.
 • bewust van uw onuitgesproken gedachten en gevoelens.
 • beter in het aflezen van de lichaamstaal van de ander.

Resultaat: de onderlinge communicatie wordt directer en duidelijker. U leert misverstanden voorkomen of op te helderen.

Thema: samenwerking

Heldere communicatie is de basis voor een goede samenwerking. Bovendien is het belangrijk in het contact met anderen te ontdekken wat een ieder nodig heeft om zich goed te voelen. Alleen dan kan iedereen optimaal werken en worden kwaliteiten maximaal benut. De wijze waarop u contact maakt en houdt, beïnvloedt de samenwerking enorm. Het kan bijvoorbeeld niet fijn voelen als de ander nauwelijks contact met u maakt. Ook als de ander juist teveel bovenop u zit en krampachtig grip probeert te houden op een situatie, is het waarschijnlijk niet prettig om samen te zijn. De ander is dan niet ontspannen in het hier en nu aanwezig. Het klinkt logisch, maar we hebben het vaak niet door. Paarden laten direct zien wanneer dit gebeurt door bijvoorbeeld bij iemand weg te lopen. Juist omdat zij niet gebonden zijn aan menselijke gedragsregels kunnen zij ons een heldere spiegel voorhouden. Door met de paarden te oefenen wordt u:

 • beter in het bewust contact maken en houden met anderen.
 • beter in het op enthousiasmerende wijze initiatief nemen.
 • bewust van het belang van vertrouwen op de (kundigheid van) anderen.
 • beter in leiden en geleid worden.
 • beter in duidelijk communiceren over afspraken.

Resultaat: bewustwording van de aspecten van effectief samenwerken en een eerste aanzet tot een wezenlijke verbetering van de samenwerking.

Leiden & laten leiden

Een belangrijk onderdeel van samenwerken is het leiden van anderen en zelf geleid worden. In een team kan natuurlijk niet iedereen de leiding nemen. Ook als niemand de leiding neemt, kan er van een effectieve samenwerking geen sprake zijn. Voor managers is het heel belangrijk om bewust te zijn van hun stijl van leidinggeven. Een goede leider is in staat zijn stijl aan te passen aan de behoeften van het team. Paarden laten duidelijk zien óf u kunt leiden en hoe u dit doet. Is het paard graag bij u of blijft hij juist op afstand? Respecteert hij uw persoonlijke ruimte? Reageert hij schrikachtig op uw gedrag? Door met de paarden te oefenen wordt u:

 • bewust van het verschil tussen dwingend leiden versus uitnodigend leiden.
 • bewust van uw eigen (on)zekerheid in het leidinggeven.
 • bewust van de mate waarin u gefocust bent op presteren.
 • bewust van uw reactie op plotselinge situaties.
 • bewust van de wijze waarop u zelf geleid wilt worden.

Resultaat: meer zicht op uw eigen leiderschapsstijl en hoe u uw stijl van leidinggeven kunt afstemmen op uw team en de situatie, zodat u een effectievere leider wordt.

Thema: conflicthantering

Conflicten zijn haast niet te vermijden wanneer mensen (en paarden) samenwerken. Niet iedereen is even goed in staat zich in te leven in een ander. Conflicten ontstaan vaak door verschillende verwachtingen en het ontbreken van de bereidheid een stap naar de ander toe te zetten. Tijdens de coaching komt ook de visie van de leidinggevende op conflictsituaties aan bod: ziet u conflicten als iets lastigs en onontkoombaars, wat maar zo snel mogelijk uit de wereld geholpen moet worden? Conflicten kunnen ook zorgen voor een nieuwe kijk op de zaak en misschien wel een geheel nieuwe aanpak. Paarden tonen ons een geschikte aanpak voor conflicthantering, doordat zij meestal ‘met zachte hand’ optreden en slechts waar nodig stevig ‘zeggen waar het op staat’. Ze doen dit altijd open en eerlijk. In het samenspel van mens en paard kunnen gemakkelijk misverstanden optreden, omdat beiden een heel andere taal spreken. Dit levert effectieve leersituaties op. Door met de paarden te oefenen wordt u:

 • beter in het helder communiceren van verwachtingen.
 • beter in het omgaan met verkeerd begrepen boodschappen.
 • beter in het analyseren van de oorzaak van een conflict.
 • beter in het komen tot voor beide ‘partijen’ bevredigende oplossingen .

Resultaat: een beter inzicht in conflicten op de werkvloer, de rol die u zelf hierbij speelt en een effectievere aanpak voor het oplossen van conflictsituaties.